Hliníkový fabion a jeho doplňky

Hliníkový fabion slouží k úpravě vnitřních rohů a koutů čistých prostor, (stěna – stěna; stěna – podhled).

POPIS VÝROBKU

  • Skládá se z F lišty a samotného fabionu. 
  • Ke spojování fabionů v koutech a rozích místností slouží plastové ukončovací a rohové výlisky:
Ukončovací díl přímý Rohovník vnitřní Rohovník vnější  Rohovník vnitřní
Ukončovací díl přímý Rohovník vnitřní Rohovník vnější Rohobník vnitřní

Slouží k zakončení fabionu

Slouží k spojení 2 fabionů 
ve vnitřním koutě pod úhlem 90º

Slouží k spojení 2 fabionů
ve vnějším koutě pod úhlem 90º

Slouží k spojení 3 fabionů
ve vnitřním koutě pod úhlem 90º
 

Detail fabionu

Hliníkový fabion.jpg
1 - Podhled; 2 - F - lišta; 3 - Příčka; 4 - Tmel; 5 - Hliníkový fabion; 6 - Tmel

 
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí  l  Tel.: +420 571 670 111  l  www.blockcrs.cz  l  info@blockcrs.cz