Oboustranné dodatečné prosklení kovové příčky

Vkládá se do stávajících příčkových panelů tl. 60, 80, 100 a 120 mm.

Okno tvoří výztužný profil, krycí rámy a tabulové sklo tl. 4 nebo 6 mm.
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí  l  Tel.: +420 571 670 111  l  www.blockcrs.cz  l  info@blockcrs.cz