Dveře se zvýšenou tepelnou odolností

Dveře se zvýšenou tepelnou odolností společně s jejich zárubní tvoří jeden ze základních komponentů pro tvorbu prostorů chladíren a termokomor.

Dveře jsou sendvičového typu, na jejich výplň je použit Styrofoam IB. Vyrábí se vždy jako falcové v tloušťkách 62, 82, 102 a 122 mm.

Tloušťka dveří je závislá na tloušťce použitého panelu (dveře vždy lícují s příčkou).

Dveře i zárubně mají minimální tepelné přestupy a jsou u nich přerušeny tepelné mosty.
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí  l  Tel.: +420 571 670 111  l  www.blockcrs.cz  l  info@blockcrs.cz